40S{ATuReXg

01: s
Cwty(Brass8) 11:27
-----
02: C É
Éwtyc(Brass8) 11:32
-----
03: l
–勳wtyc(Brass5) 11:38
-----
04: L
LCwtyc(Trb.4) 11:43
-----
05: k xR
xRwtyc(Sax.8) 11:49
-----
06: B
HƑwtyc(Sax.4) 11:54
-----
07: ֓ ʌ
wty(Cl.5) 12:00
-----
08: k R`
R`wtyc(Cl.4) 12:05
-----
09: kC kC
kCwٍZtyc(Cl.4) 12:11
-----
10: ֐ s{
Jwty(Cl.4) 12:16
-----
11: ֓ _ސ쌧
_ސwty(WW.3) 12:22
-----